آزمایشگاه

LABORATORY
how_it_works_lab

ساعت کار آزمایشگاه​

انجام کلیه آزمایش های تخصصی تشخيص طبی با پیشرفته ترين تجهیزات روز دنیا توسط کادری مجرب ،دستگاههای پیشرفته و تحت نظر پزشک متخصص پاتولوژی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 8 شب.

 


بخش های مختلف آزمایشگاه

az1

بخش خونگیری

az4

بخش سرولوژی

az2

بخش بیوشیمی

az3

بخش خون شناسی