238

رضایت از پزشکان

15927

رضایت از کادر درمانگاه

20

سالهای تجربه

1797

نظریات مشتریان


مدیریت درمانگاه رازی

جناب آقای دکتر حمیدرضا زارع مدیریت درمانگاه رازی شیراز با تجربه 10 سال مدیریت درمانگاه امام حسن مجتبی(ع)، 2 سال مدیریت درمانگاه علی ابن ابیطالب، 8 سال سابقه مدیریت درمانگاه خیریه رضوی می باشد

مدیریت داخلی درمانگاه رازی

جناب آقای علی زارع با 10 سال سابقه مدیریت داخلی ومدیریت مالی درمانگاه امام حسن مجتبی (ع) و7 سال مدیریت داخلی درمانگاه رازی شیراز می باشد.