معرفی مختصر دندان پزشکی

بخش دندانپزشکی درمانگاه تخصصی رازی شیراز با کادری مجرب ، دستگاههای پیشرفته و رعایت اصول و قواعد بهداشتی(داشتن جدیدترين دستگاه جهت استریل کردن وسایل دندانپزشکی) به صورت همه روزه در دو شیفت کاری صبح و عصر آماده ارائه خدمات دندانپزشکی تخصصی از قبیل : ارتودنسی ، عصب کشی ، ترمیم ، روکش ، دست دندان و غیره می باشد.

صبح ها 8 تا 13
بعدازظهرها 16 تا 21

شماره داخلی تماس با بخش دندان پزشکی:118

روز و ساعت حضور دندان پزشکان درمانگاه