بخش سونوگرافی درمانگاه رازی شیراز

کینیک سونوگرافی درمانگاه رازی با حضور متخصصین مجرب و دستگاه پیشرفته چهار بعدی همه روزه در، درمانگاه حضور دارند و با انجام کلیه سونوگرافی های تخصصی آماده پذیرایی از مراجعین محترم می باشد.

سونوهایی که در این مرکز انجام میشود عبارت است از: شکم ولگن - حاملگی - سونو سینه و زیر بغل - تیروئید -انواع بافت نرم-داخلی زنان


پزشکان متخصص این بخش

آقای دکتر اجاقی

Male_Doctor

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

ساعت حضور :

روزهای چهارشنبه ساعت 12:30 تا 14
روزهای پنجشنبه  ساعت 8:30 تا 10:30

آقای دکتر حسین پور

Male_Doctor

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

ساعت حضور :

روزهای دوشنبه ساعت 13 تا 14:30
روزهای سه شنبه ساعت13 تا 14:30

 

آقای دکتر شبستری

Male_Doctor

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

ساعت حضور: 

روزهای دوشنبه ساعت 6:30 تا 7:30
 

خانم دکتر فخریه

doctor-patient-icon-Female_Doctor

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

ساعت حضور: 

روزهای شنبه ساعت 11 تا 13
روزهای یکشنبه ساعت13 تا 15:30