بخش اورژانس درمانگاه شبانه روزی رازی

بخش اورژانس درمانگاه رازی شامل 3 بخش پزشک اورژانس، تزریقات وCPR می باشد ،که به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات رسانی درمانی به مراجعین محترم می باشد.


  بخش پزشک اورژانس​

  بخش اورژانس درمانگاه رازی شامل 3 بخش

  پزشک اورژانس، تزریقات و CPR می باشد ،

  که به صورت 24 ساعتهآماده ارائه خدمات

  رسانی درمانی به مراجعین محترم می باشد.


  بخش تزریقات

  تَزریق یا انژکسیون در پزشکی به معنی روشی

  جهت وارد کردن داروهای مایع (آمپول) یا واکسن

  به داخل بدن با استفاده از سرنگ و سرسوزن تیز است.

  بخش تزریقات درمانگاه بصورت شبانه روزی آماده ارائه

  خدمت به مراجعه کنندگان محترم میباشد.


  بخش CPR

  احیاء قلبی-ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن

  اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز انجام می‌شود و تلاش

  می‌شود تا گردش خون وتنفس به طور مصنوعی تا زمان

  برگشت جریان خون خودبخودی بیمار برقرار شود.

  لیست پزشکان اورژانس درمانگاه شبانه روزی رازی

  Male_Doctor
  آقای دکتر دهقان
  doctor-patient-icon-Female_Doctor
  خانم دکتر همتیان
  Male_Doctor
  آقای دکتر زارعی فر
  doctor-patient-icon-Female_Doctor
  خانم دکتر زارعی