"نظام ارجاع خدمات پزشکی" يعنی بیماران تحت پوشش بيمه بايد طبق مراحل وضع شده که شروع آن با پزشک خانواده است. مورد درمان قرار بگيرند.اگر بيماران مستقيما به مراکز تخصصی مراجعه نمايند هزينه‌ هايشان تحت پوشش بيمه نخواهد بود. چگونگی ارجاع در اين سيستم درمانی به هر پزشک عمومی ليستی از افراد تحت پوشش توسط شرکت بيمه داده می‌شود. و بيماران موظف می‌شوند به پزشک معرفی شده رجوع کنند. نحوه پرداخت پرداخت مخارج درمان بيمار رجوع کرده بر عهده پزشک خانواده است. که البته قبلا با توجه به سن اسامی ابلاغ شده به پزشک و همينطور ريسک بيماريشان مبلغی به صورت ميانگين تخمينی توسط شرکت بيمه‌ گر در اختيار پزشک خانواده قرار گرفته است. نظام ارجاع در ايران نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده يکی از مهم‌ترين اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش بهداشت و درمان و حوزه سلامت کشور ما محسوب می‌شود.

Dr-Haghighi

آقای دکتر مجتبی شعبانپورحقیقی

هرروز بغیر از روز های تعطیل و جمعه ها صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها ساعت 16 تا 20
WhatsApp Image 2019-08-07 at 19.30.54

آقای دکتر منوچهر دهقان

هرروز بغیر از روز های تعطیل و جمعه ها صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها ساعت 16 تا 20
zzzz

خانم دکتر فهیمه زارعی

هرروز بغیر از روز های تعطیل و جمعه ها صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها ساعت 16 تا 20
WhatsApp Image 2019-08-07 at 19.30.54

آقای دکتر احسان زارعی فر

هرروز بغیر از روز های تعطیل و جمعه ها صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها ساعت 16 تا 20